Barnkostymer på bröllop och dop – en fråga om respekt

Klädkoderna för barn upp till skolåldern är av tradition betydligt flexiblare än för ungdomar och vuxna. En barnkostym är således inget måste, men kan ändå bäras för att visa respekt för högtiden eller festen.


Svart barnkostym

Eleganta kostymer finns även framtagna för de allra minsta.

Klädkoder kan tolkas extensivt när det gäller barn upp till skolåldern, såvida det inte rör sig om nobelfester eller kungliga tillställningar. Likaså är klädkoderna generellt sett mera strikta på religiösa högtider som bröllop och dop än på t.ex. 50-årskalas. Däremot är det alltid en fin gest att låta barnen vara iklädda en stilfull kostym; på så sätt visar man festarrangören – eller högtidsstunden – all tillbörlig respekt. Några särskilda tillfällen då barnkostymer om möjligt bör användas:

  • Dopet är en religiös högtid, som andas andlighet och förutsätter en värdig klädsel från samtliga besökare. Pojkar bör om möjligt gå klädda som sina pappor, medan flickor av tradition ska ha på sig s.k. näbbklänningar av ljust spetstyg eller liknande material.
  • Kyrkbröllop är likaså en viktig högtid vad gäller klädkoder, även om klädseln är något mer flexibel än under dopet. Även barnen bör bära formell klädsel åtminstone under själva vigseln. På den efterföljande middagsbjudningen är det kutym att barnen får ta av sig kavajdelen, alternativt helt låter barnen leka i informella kläder.
  • Konfirmationsfester och andra religiösa högtider, likaså vanliga kyrkobesök i strikt religiösa kretsar. På konfirmationsfester varierar klädkoderna oerhört från församling till församling och familj till familj, vilket innebär att det inte finns någon gemensam klädkod som gör sig gällande för samtliga konfirmationsfester.

Barn uppskattar att klä sig i vuxnas fotspår

Såväl pojkar som flickor njuter av att ta efter vuxna, varför kostymerna spelar en viktig roll för det enskilda barnets livskvalitet. Vuxna som vill bjuda sina barn på detta själsliga nöje får dock finna sig i att en barnkostym kan kosta lika mycket som en dito för vuxna. I sällsynta fall kan man inhandla barnkostymer för runt 500 kronor på Dressmann, men sådana kampanjer hör emellertid till ovanligheterna. Även en barnkostym kan behöva sys till och fållas för att få till en prydlig passform. Ta även i beaktande att barnkostymen sannolikt bara kommer att användas vid ett enda tillfälle; bara efter någon månad riskerar kostymen att bli åtsittande och därmed obrukbar.

Hyra barnkostym – ett billigare alternativ

Med tanke på att barnkostymen enbart kan användas vid enstaka tillfällen, lönar det sig emellanåt att hyra en barnkostym. Tänk dock på att noga jämföra skillnaderna mellan att hyra och köpa. Som förälder gör du nämligen klokt i att teckna en självriskförsäkring i samband med att du hyr barnkostym. Sannolikheten att barnet spiller mat eller rispar kostymen är nämligen betydande; något som kan medföra ett påslag på kostymhyran som mycket väl motsvarar mellanskillnaden mellan grundhyran och inköpspriset på en ny barnkostym.

Barn behöver inte prompt följa klädkodernas anvisningar, men det är en bonus om så sker.